Tarihçe

Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi [EFDEK], Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde ve fakülte dekanı Prof. Dr. Cemil Öztürk öncülüğünde 20-21 Ocak 2012 tarihinde yapılan “Eğitim Fakülteleri İnisiyatif Geliştirme ve Değerlendirme Çalıştayı / Dekanlar Toplantısı” sonucunda kurulmuştur.

21 Ocak 2012 tarihli ilk toplantıda yapılan gizli oy, açık sayım neticesinde EFDEK Yürütme Kurulu başkanlığına Prof. Dr. Cemil Öztürk seçilmiştir. EFDEK Yürütme Kurulu Asil Üyeleri: Prof. Dr. Cemil Öztürk (Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Ali Yıldırım (Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Tuba Yanpar Yelken (Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu (Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Mehmet Bahar (Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. M. Yaşar Özden (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Vehbi Çelik (Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi)’dir.

EFDEK Yürütme Kurulu Yedek Üyeleri ise şu dekanlardan oluşmaktadır: Prof. Dr. Burhanettin Dönmez (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Ali Murat Sümbül (Konya Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Gönül Akçamete (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Yunus Kishalı (Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Ayşe Akyel (Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Ahmet G. Ağargün (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi), Prof. Dr. Fatih Töremen (Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi).

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öncülüğünde gerçekleşmiş olan “Eğitim Fakülteleri İnisiyatif Geliştirme ve Değerlendirme Çalıştayı / Dekanlar Toplantısı” sonucunda kurulan EFDEK çalışmalarında, Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği [EPDAD]’nin kuruluşu yönünde de kararlar alınmıştır.  Prof. Dr. Cemil Öztürk başkanlığında EFDEK Yürütme Kurulu onayı ile EPDAD’ın kuruluş hazırlıklarını yürütecek bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Kuruluş hazırlıkları neticesinde EPDAD, Haziran 2012’de resmen kurulmuştur.