Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK – Yönetim Kurulu Başkanı (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Firdevs KARAHAN – Üye  (Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ – Üye (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Fatma BIKMAZ – Üye (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK – Üye ( Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr.  Erol ASİLTÜRK – Üye (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Bünyamin AYDIN – Üye (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi)